نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران

نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 آذر 1396، 14:59
تاریخ برگزاری: چهارشنبه، 4 بهمن 1396
433

اولین نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران به منظور همبستگی و یک پارچه سازی نمایشگاهای دریایی کشور با حضور فعالان دریایی کشور 4 الی 7 بهمن در محل دائمی نمایشگاهای بین المللی تهران برگزار خواهد شد. این نمایشگاه با موضوعات زیر برگزار می گردد: ـ حمل و نقل دریایی ـ گردشگری و تفریحات دریایی ـ شیلات ـ بنادر ـ فراساحل ـ ساخت و تجهیز شناور پایگاه اینترنتی نمایشگاه

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: نمایشگاه، دریا
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر مربوط به خبر
تصویر مربوط به خبر
‹صفحه قبل    صفحه بعد›