نتیجه ارزیابی نشریه علمی ـ پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی  در سال 1396

نتیجه ارزیابی نشریه علمی ـ پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی در سال 1396

تاریخ انتشار: یكشنبه، 9 دی 1397، 13:51
420

کسب رتبه A توسط نشریه علمی ـ پژوهشی "علوم و مهندسی خوردگی" نشریه علمی ـ پژوهشی "علوم و مهندسی خوردگی" با صاحب امتیازی انجمن خوردگی ایران و سردبیر آقای دکتر محمدعلی گلعذار و مدیرمسئولی آقای دکتر هادی عادل‌خانی در ارزیابی صورت گرفته حائز رتبه (A(82 شد. دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ارتقای نشریات علمی کشور، طرح رتبه‌بندی نشریات علمی را بر اساس شاخص‌های مهمی چون وضعیت انتشار، نمایه در پایگاه‌های اطلاعات علمی، دارا بودن سامانه استاندارد و تکمیل اطلاعات در سامانه ارزیابی نشریات علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و بر اساس آن نشریات را در چند سطح رتبه‌بندی می‌کند. این ارزیابی تا به حال سه دوره برگزار شده است که دوره سوم آن مربوط به سال 1396 می‌باشد. به گفته دکتر محسن شریفی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارزیابی و رتبه‌بندی سال ۱۳۹۶ نشریات معتبر علمی بر اساس عملکرد آن‌ها در سال ۱۳۹۵ انجام شده است، که نتایج آن برروی سامانه رتبه‌بندی نشریات به آدرس journals.msrt.ir قرار گرفته است. گفتنی است ارزیابی امسال با تأکید بر محتوای مقالات (داوری) و شاخص‌های شکلی (کارشناسی) برای شماره‌های سال ۱۳۹۵ نشریات انجام شده است. مهمترین شاخص‌های شکلی شامل وضعیت انتشار، حضور در نمایه‌های بین‌المللی، تعداد مقالات سردبیر و نویسندگان تکراری، وضعیت سامانه‌های نشریات و رعایت دستور‌العمل استاندارد تهیه مقالات می‌باشد. همچنین شاخص‌های محتوایی شامل کیفیت، چکیده، فهرست منابع، اصول نگارش، انطباق محتوای مقالات با موضوع و خط مشی نشریه و کیفیت محتوایی مقاله‌ها می‌باشند. شاخص‌های بیشتر ارزیابی نشریات جهت اطلاع در قسمت رتبه‌بندی ۱۳۹۶ سامانه رتبه‌بندی نشریات قرار دارند. شایان ذکر است نشریات بر اساس مجموع امتیازات کسب شده از شاخص‌های مذکور به ۴ سطح رتبه‌بندی شده‌اند. ۱ ـ سطح یک یا A: نشریاتی که بیش از ۸۰ امتیاز کسب نموده‌اند (نشریاتی که بیش از ۹۰ امتیاز کسب کنند به‌عنوان نشریات گروه +A محسوب می شوند). ۲ـ سطح دو یا B: نشریاتی که بین ۶۵ تا ۷۹ امتیاز کسب نموده‌اند. ۳ ـ سطح سه یا C: نشریاتی که بین ۵۰ تا ۶۴ امتیاز کسب نموده‌اند. ۴ ـ سطح چهار یا D: نشریاتی که کمتر از ۶۴ امتیاز کسب نموده‌اند. مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی خاطر نشان کرد که نتیجه این ارزیابی و رتبه‌بندی‌ها، در کمیته‌های مربوطه مورد توجه قرار می‌گیرد. سطح علمی مقالات، گزینش داوران، تنوع نویسندگان، انتشار به موقع (الکترونیکی و چاپی)، سامانه اینترنتی و... از عوامل کسب این موفقیت برای نشریه می‌باشد که بی‌شک بدون تلاش‌های بی‌دریغ سردبیر محترم، پیگیری فراوان مدیرمسئول محترم، مساعدت همیشگی اعضاء محترم هیئت تحریریه، زحمات داوران گرامی و حمایت‌های شایان ذکر هیئت مدیره انجمن امکان‌پذیر نبود. از تمامی عزیزانی که در این مسیر فعالیت نمودند و انجمن را یاری نمودند تشکر و قدردانی می‌نمائیم. درج مطلب: 1397/08/23 بروزرسانی مطلب: 1397/10/09

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر مربوط به مطلب
تصویر مربوط به مطلب
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات