استانداردهای ملی تهیه و تدوین شده توسط كمیته تدوین استاندارد ملی انجمن خوردگی ایران

استانداردهای ملی تهیه و تدوین شده توسط كمیته تدوین استاندارد ملی انجمن خوردگی ایران

تاریخ انتشار: دوشنبه، 9 اسفند 1395، 15:16
6468

با تلاش و همكاری اعضای كمیته تدوین استاندارد در انجمن خوردگی ایران چهار شماره استاندارد ملی جدید تدوین و توسط سازمان ملی استاندارد ایران به آن‌ها شماره ملی تعلق گرفته و منتشر شد. استانداردهای تدوین شده با عناوین: حفاظت كاتدی سامانه‌های خطوط لوله انتقال خشكی با شماره 1-12994 حفاظت كاتدی سازه‌های شناور فراساحلی باشماره 21224 حفاظت كاتدی سازه‌‎های ثابت فراساحلی با شماره 21225 و هم‌چنین قراردادهای قابل استفاده برای اندازه گیری‌های الكتروشیمیایی در آزمون‌های خوردگی با شماره 21223 توسط كارشناسان زبده انجمن خوردگی ایران تهیه و تدوین شده و در تارنمای سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس www.isiri.org در دسترس عموم قرار دارد. هم‌چنین جهت سهولت دسترسی متخصصان و كارشناسان خوردگی فایل مربوط به استانداردها در تارنمای انجمن خوردگی ایران (در قسمت پیوست‌ها ـ سمت راست همین صفحه) برای استفاده قرار داده شده است.

كمیته تدوین استاندارد درج مطلب: حجت عباسیان
کلمات کلیدی: استاندارد، كمیته تدوین استاندارد در انجمن خوردگی ایران