انتخاب رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC156

انتخاب رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC156

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 19 تیر 1398، 13:56
4748

در خرداد 1398 طی حکمی از طرف معاونت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، آقایان دکتر حشمت‌دهکردی، مهندس نجمی و دکتر اکبری‌نژاد برای مدت سه سال به ترتیب به‌عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC156 انتخاب و منصوب شدند. یادآوری می‌شود انجمن خوردگی ایران در سال ۱۳۹۱ به‌عنوان دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISO/TC 156 انتخاب شده و از سال 1392 به‌عنوان عضو فعال این کمیته بین‌المللی به بررسی و اظهار نظر در رابطه با استانداردهای خوردگی پرداخته است. بخش استانداردسازی انجمن خوردگی ایران در زمینه استانداردهای بین‌المللی، ملی و انجمنی مشغول به فعالیت بوده و تاکنون تدوین چندین استاندارد ملی را به سرانجام رسانده است. انجمن خوردگی ایران از زحمات و پیگیری بی وقفه نایب رئیس و دبیر پیشین کمیته فنی متناظر آقای مهندس حاتمی منفرد و خانم مهندس عاطفه دانشور تشکر و قدردانی نموده و برای این عزیزان موفقیت و سرافرازی روزافزون آرزومند است.