بررسی خوردگی فولاد ASTM A283 Grade C  جوشکاری شده با الکترود E7018 در آب دریای خلیج فارس

بررسی خوردگی فولاد ASTM A283 Grade C جوشکاری شده با الکترود E7018 در آب دریای خلیج فارس

تاریخ انتشار: شنبه، 9 خرداد 1394، 14:36
2023

بررسی اثر خورندگی آب دریای خلیج فارس بر روی فولادهای کربنی و قطعات جوشکاری شده مورد استفاده برای ساخت مخازن فلزی از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند به امکان‌سنجی استفاده از آب دریا برای هیدروتست این مخازن منجر شود که درصورت مثبت بودن نتایج ارزیابی، سبب صرفه‌جویی‌های اقتصادی و زیست محیطی فراوانی می‌شود. برای نیل به این هدف در این پژوهش، ابتدا فولاد کربنی کم کربن ASTM A283 Grade C با الکترود E7018 جوش داده شده و آزمون رادیوگرافی برای کنترل کیفیت جوش و همچنین تست‌های سختی سنجی، میکرو اِچ و ماکرواِچ برای بررسی ریزساختاری انجام شد. سپس ترکیب شیمیایی، pH‌، هدایت الکتریکی ومیزان SRB موجود در آب دریای مورد مطالعه اندازه‌گیری گردید. در ادامه نرخ خوردگی فولاد و الکترود جوشکاری مورد استفاده در آب دریای خلیج فارس به وسیله روش الکتروشیمیایی پلاریزاسیون مقاومت خطی و همین‌طور آزمون غوطه‌وری، محاسبه گردید. سپس محصولات خوردگی تشکیل شده و سطح خورده شده نیز به وسیله روش‌های EDS و SEM آنالیز شدند. نتایج حاصل از آزمون‌های پلاریزاسیون و غوطه‌وری مشخص نمود که فلز جوش الکترود E7018 نسبت به فولاد ASTM A283 Grade C آند است که این نتیجه توسط تصاویر SEM تأیید شد.

محمد حسن زاده، خسرو رحمانی
کلمات کلیدی: خوردگی، آب دریا، فولاد کربنی، جوش، مخازن ذخیره، هیدروتست، خلیج فارس؛
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات