بررسی تاثیر حرارت ورودی بر روی مقاومت به خوردگی لایه روکشی فولاد زنگ‌نزن با استفاده از فرآیند جوشکاری قوس الکترود تنگستن و گاز محافظ

بررسی تاثیر حرارت ورودی بر روی مقاومت به خوردگی لایه روکشی فولاد زنگ‌نزن با استفاده از فرآیند جوشکاری قوس الکترود تنگستن و گاز محافظ

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 8 مهر 1395، 14:09
1752

روکش کاری فولادها با پوششی از فولاد مقاوم به خوردگی هم از نظر اقتصادی و هم به دلیل کاهش احتمال تخریب‌های شدید ناشی از خوردگی، یکی از فرآیندهای مورد توجه در صنعت می باشد. روکش کاری با استفاده از جوشکاری قوس الکترود تنگستن و گاز محافظ به دلیل دارا بودن ویژگی هایی منحصر به فردی از قبیل کیفیت بالای روکش، اتصال و چسبندگی خوب روکش به فلز پایه، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق از فولاد‌های زنگ نزن آستنیتی ER309L به عنوان لایه اولیه و E316L به عنوان لایه نهایی در فرآیند روکش کاری بر روی فولادGr70 -SA516 با استفاده از فرآیند جوشکاری قوسی الکترود تنگستن و گاز محافظ (GTAW) استفاده شده است. همچنین تاثیر حرارت ورودی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. میزان فریت توسط دستگاه فریت سنج و نمودار WRC اندازه گیری شده است. مقاومت به خوردگی نمونه‌ها به روش پتانسیو دینامیک مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده شد که با افزایش حرارت ورودی، مقاومت به خوردگی کاهش می یابد و بیشترین مقاومت به خوردگی در حرارت ورودی حداقل(j/mm5/574) مشاهده گردید.

* جعفری، اسماعیل - استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز نیرومند، پژمان - کارشناس ارشد متالورژی
کلمات کلیدی: روکش کاری، حرارت ورودی، مقاومت به خوردگی
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات