ساخت، مطالعه و مدل‌سازی سل پلاریزاسیون (ایزولاتور) مقرون به صرفه حفاظت کاتدی با پوشش‌دهی الكتروشیمیایی نیكل روی فولاد نرم

ساخت، مطالعه و مدل‌سازی سل پلاریزاسیون (ایزولاتور) مقرون به صرفه حفاظت کاتدی با پوشش‌دهی الكتروشیمیایی نیكل روی فولاد نرم

تاریخ انتشار: یكشنبه، 30 بهمن 1401، 16:50
382

برای ایمنی سیستم‌های حفاظت کاتدی در جلوگیری از خوردگی خطوط لوله نفت و گاز از سل‌های پلاریزاسیون استفاده می-شود که در بعضی از نقاط به خاطر رعد و برق و ولتاژ بالا می‌تواند ولتاژهای بالاتر از حد مجاز را ارت کند. این سل‌های پلاریزاسیون مایع از صفحات نیکلی تشکیل شده‌اند که گران‌قیمت هستند. برای این منظور در این مطالعه از فولاد نرم پوشش داده شده با نیکل به روش الكتروشیمیایی استفاده شد که خواص شیمیایی آن مانند صفحات نیکلی بود و می‌تواند در ولتاژهای بالاتر V 65/1± مستقل از جریان رفتار کرده و جریان‌های AC را نیز عبور دهد. با توجه رفتار I-V بدست آمده مدار معادل مشابه با مدار پلاریزاسیون جامد بدست آمد و نشان داد که پوشش نیکل جایگزین مناسبی برای صفحات نیکلی در ساخت سل‌های پلاریزاسیون می‌باشد.

* احدزاده، ایرج - استادیار شیمی فیزیک، آزمایشگاه پژوهشی دستگاهوری الکتروشیمیایی و سیستم‌های انرژی، گروه شیمی فیزیک،دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز عزیز، بتول - کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز
کلمات کلیدی: سل پلاریزاسیون،ایزولاتور كاتدی، خوردگی، حفاظت کاتدی، پوشش نیکل
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات