تقویم آموزشی نیمسال اول 1395

تقویم آموزشی نیمسال اول 1395

تاریخ انتشار: یكشنبه، 7 شهریور 1395، 13:00
4695

برای برگزاری سمینار‌های تخصصی در محل مجموعه‌های خود و دوره‌های آموزشی در سراسر کشور با ما تماس بگیرید دریافت تقویم آموزشی نیمسال اول1395 مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران مفتخر است پس از سال‌های متوالی برگزاری دوره‌های آموزشی خوردگی در محل مرکز، نمایندگی‌ها و شرکت‌های متقاضی وابسته به نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌ها در سراسر ایران تقویم آموزشی خود را با هدف ترویج، بازآموزشی و کاهش این امر هزینه بر تدوین نماید. به امید سالی که تمامی صنایع کشور خوردگی و هزینه‌های ناشی از آن را شناخته جهت بهبود طراحی ها، انتخاب مواد مناسب، پوشش‌های سازگار با ایمنی و محیط زیست، رنگ‌های صنعتی داخلی با کیفیت‌های استاندارد جهانی و روش‌های حفاظت کاتدی یکدیگر را یاری رسانند. همچنین مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران آمادگی خود را جهت برگزاری تمامی دوره‌های آموزشی در تمام نقاط کشور (محل شرکت‌های متقاظی دوره‌ها) اعلام می دارد. روش‌های ثبت نام در هر یک از دوره ها: 1- ارسال نامه شرکت متقاضی به مرکز آموزش انجمن خوردگی به شماره نمابر 88347749 و معرفی نفرات جهت حضور در تاریخ مشخص و یا دوره مورد درخواست در شرکت ها. 2- نام نویسی شخصی از طریق بخش تماس با ما. یادمان باشد خوردگی در همه جا اتفاق می افتد حتی در اطراف ما، بنابراین با شناخت و آموزش روش‌های جلوگیری از آن به کاهش هزینه‌های هنگفت صنایع به کشورمان خدمت کنیم.

مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران
کلمات کلیدی: تقویم آموزشی 95
فهرست برنامه‌های دوره‌های آموزشی
□ تبلیغات