نوزدهمین کنگره ملی خوردگی

نوزدهمین کنگره ملی خوردگی

با نام و یاد خدا
با تقدیم سلام خدمت اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان عزیز و همچنین مدیران محترم شرکت‌های حامی انجمن خوردگی ایران.

احتراما، بدینوسیله به استحضار می‌رساند که پس از مدت زمان زیاد انتظار برای برگزاری نوزدهمین کنگره ملی خوردگی و ضمن پوزش از تأخیر به وجود آمده که به علت همه گیری ویروس کرونا بوده است، اکنون با در نظرگرفتن جمیع جهات، تصمیم بر آن شده که کنگره مذکور به نحو مقتضی در مورخ 28 تا 30 اردیبهشت ماه 1400 برگزار شود. لذا، خواهشمند است کلیه ارائه دهندگان مقاله ها، حامیان کنگره و شرکت ها آمادگی خود را برای تاریخ یاد شده حفظ نمایند

امید است که انجمن خوردگی ایران بتواند وقفه به وجود آمده، که به منظور حفظ و تأمین سلامت و تندرستی شرکت‌کنندگان محترم بوده است را با ارتقای غنای علمی مطالب ارائه شده به نحو مقتضی جبران نماید

با احترام
هیئت مدیره انجمن خوردگی ایران


تاریخ‌های مهم

28 تا 30 اردیبهشت 1400دبیر علمی

دکتر محمدعلی گلعذار


دبیر اجرایی

مهندس علیرضا حاتمی منفرد


تماس با انجمن

اطلاعات بیشتر...
حامیان ویژه
حامیان الماس کنگره
سایر حامیان
□ اهم مطالب
□ آخرین مطالب
اعضای جدید انجمن
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم 1398

تقویم آموزشی نیم‌سال دوم 1398

مجله زنگ ـ شماره 77، تابستان 1398

مجله زنگ ـ شماره 77، تابستان 1398

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 35، بهار 1399

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 35، بهار 1399

خبرنامه الکترونیکی خوردگی ـ شماره 77

خبرنامه الکترونیکی خوردگی ـ شماره 77

□ اعلانات□ همایش‌ها و سمینارهای مرتبط
□ تبلیغات
□ آخرین کتب انجمن
□ انجمن را دنبال کنید
RSS Instagram LinkedIn Telegram
□ پیوندهای مرتبط (به ترتیب حروف الفبا)