نگاهی به عملکرد انتشارات انجمن خوردگی ایران (1393)

نگاهی به عملکرد انتشارات انجمن خوردگی ایران (1393)

انتشارات انجمن از ابتدای سال 93 تاکنون در بخش ترجمه و تألیف تعداد 8 عنوان کتاب را مورد بررسی و پس از آن منتشر نموده است. از این رو انجمن لازم دانسته از مترجمین و مولفین گرامی که همت نموده و در جهت آماده سازی و چاپ کتاب‌های ارزشمند قدم برداشته ا...

ادامه مطلب...
□ اهم مطالب
□ آخرین مطالب