روز مهندسی مبارک

روز مهندسی مبارک

هفتصد و پنجاه و هفت سال از درگذشت دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصرالدین طوسی می‌گذرد اما هنوز هم دستاوردهای علمی و آراء این دانشمند ایرانی محل رجوع است. خواجه نصرالدین طوسی از بزرگترین فلاسفه و ریاضی‌دانان و دانشمندان ایرانی است كه پس از بزرگانی مانند "...

ادامه مطلب...
□ اهم مطالب
□ آخرین مطالب