پانزدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

پانزدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

زمان برگزاری پانزدهمین کنگره ملی خوردگی در هفته دوم خرداد به صورت قطعی به تایید اعضای محترم هیات مدیره انجمن خوردگی ایران رسید. طی مکاتبات بسیاری که با مراکز و پژوهشگاه‌های مختلف در تهران به عمل آمد، خرداد ماه 1393 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ...

ادامه مطلب...
□ اهم مطالب
□ آخرین مطالب
□ تبلیغات□ عضویت خبرنامه انجمن
□ همایش‌ها و سمینارهای مرتبط
□ پیوندهای مرتبط (به ترتیب حروف الفبا)