برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن خوردگی ایران

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن خوردگی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن خوردگی ایران نوبت دوم به اطلاع می رساند مجمع عادی سالیانه نوبت اول در تاریخ 12 آذر 93 تشکیل و به علت عدم حد نصاب به رسمیت نرسید. لذا از تمامی اعضای محترم پیوسته انجمن خوردگی ایران دارای عضویت معتبر دعوت می شود در مجم...

ادامه مطلب...
□ اهم مطالب
□ آخرین مطالب