محل برگزاری پانزدهمین کنگره ملی خوردگی - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

محل برگزاری پانزدهمین کنگره ملی خوردگی - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

پانزدهمین کنگره ملی خوردگی در محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، واقع در آدرس تهران - كیلومتر 15 اتوبان كرج - بلوار پژوهش - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب...
□ اهم مطالب
□ آخرین مطالب
□ تبلیغات□ عضویت خبرنامه انجمن
□ همایش‌ها و سمینارهای مرتبط
□ پیوندهای مرتبط (به ترتیب حروف الفبا)