ورود به سامانه دریافت و داوری مقالات فصلنامه

ورود به سامانه دریافت و داوری مقالات فصلنامه

با توجه به راه‌اندازی سامانه دریافت و داوری مقالات، دریافت مقاله برای فصلنامه علمی پژوهشی تنها از طریق این سامانه امکان‌پذیر است. جهت ارسال مقاله به هر یک از فصلنامه‌ها باید پس از ورود به حساب خود در سایت، به بخش "مقالات" مراجعه کنید. در صورتی که ...

ادامه مطلب...
□ اهم مطالب
□ آخرین مطالب
□ تبلیغات

□ عضویت خبرنامه انجمن
خبرنامه شماره 54 و 55 ـ فروردین و اردیبهشت 1394

خبرنامه شماره 54 و 55 ـ فروردین و اردیبهشت 1394

□ همایش‌ها و سمینارهای مرتبط
□ پیوندهای مرتبط (به ترتیب حروف الفبا)