راهنمای عملی روش‌های پیشرفته تصفیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی

راهنمای عملی روش‌های پیشرفته تصفیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی

تاریخ انتشار: یكشنبه، 17 آذر 1398، 11:07
3961

مؤلف: محمدرضا نفری (کارشناسی ارشد شیمی و مهندسی پتروشیمی) ناشر: انجمن خوردگی ایران این کتاب شامل مطالبی جامع در زمینۀ مفاهیم و اصطلاحات اجزای فاضلاب؛ روش‌های متعارف تصفیۀ فاضلاب؛ راهنمای اصولِ راهبری و دستورنامه‌های عملیاتی تصفیۀ فاضلاب به روش لجن فعال؛ روش‌های پیشرفتۀ تصفیة فاضلاب شامل راكتور زیستی غشایی (MBR)، راكتور با بستر متحرّك می‌باشد. پیشگفتار مولف: بیشترین مادّه در كرة زمین، برای زندگی تمامی موجودات زنده اهمّیّتی حیاتی دارد و به‌رغم اینكه سه‌چهارم سطح كرة زمین را آب پوشانده ولی بنا به نیاز روزافزون بشر به آن، طیف وسیعی از كشورها به‌ویژه از قرن بیستم به جایگاه كیفی و كمّی آن بیشتر واقف شده‌اند.واقعیت بر این است كه امروز مسائل آب، فاضلاب و محیط زیست به هم گره خورده و تنها گزینة در پیش رو استفادة بهینه از آب و تصفیة فاضلاب با حفظ محیط زیست برای سلامت انسان و ضرورت بازیافت آن برای جبران كم‌آبی است، اگرچه با توجّه به اینكه مقدار بارندگی در جاهای مختلف كرة زمین متفاوت است لكن اهمیّت بازیافت آب به‌ویژه برای كشورهای خشك و نیمه‌خشك از جایگاه خاصّی برخوردار است لذا ضروری است كشورها بنا به اقتضای موقعیت جغرافیایی خویش از بُعد مقدار بارندگی، برنامه‌های خود را بر آن اساس پی‌ریزی نمایند. از آنجا كه كشور ایران در یك منطقة نیمه‌خشك قرار دارد به‌دلیل كمی بارندگی، اهمیّت وجود آب به‌ویژه در قرن بیست‌ویكم برای همگان بیشتر ملموس شده است و می‌طلبد جهتِ گذر از این موقعیت بحرانی، مدیریت حاكم بر آب به‌طورجدّی بر امر استفادة بهینة از آب و نیز تصفیة فاضلاب‌ها تا سطح بازیافت آن؛ اقداماتی اساسی به‌عمل آورد، زیرا در غیر این صورت روستاها تخلیّه و شهرها پرجمعیّت‌تر خواهند شد و معضلی بسیار جدّی بر كشور تحمیل خواهد شد. جهت برون‌رفت از این موقعیّت حسّاس، ضروری است كارشناسان و مدیران شاغل در صنعت، اصلِ تصفیه و بازیافتِ فاضلاب را در برنامة خویش قرار دهند و مدیریت كلان كشور؛ اجرای جدّی طرح آبیاری قطره‌ای در كشاورزی را در برنامة خود منظور نمایند. اگرچه مقدار مصرف آب آشامیدنی در مقایسه با سایر مصارف آب، در حدّ 1% از كلّ آب‌های شیرین است ولی می‌طلبد همگان درمورد استفادة بهینة آب شُرب نیز اهتمام تام و تمامی به‌عمل آورند. همان‌طوركه اشاره شد لازم است در صنعت، طرّاحی‌ها براساس حدّاقل مصرف آب و در رأس آن، امر مهمّ بازیافت فاضلاب‌ها مورد توجّه ویژه قرار گیرد؛ زیرا تنها در این حالت است كه می‌توان ضمن توسعة صنعتی در مناطقی كه توجیه فنّی/ اقتصادی/ اجتماعی دارد، بیش از پیش به این امر مهم عنایت گردد. مطالب پیش رو كه حاوی اطّلاعاتی جامع در زمینة روش‌های مختلف تصفیة فاضلاب است و در عمل ضمن اشاره به آمار فاضلاب‌های تولیدی در جاهای مختلف و ارائة استانداردهای حاكم، روش‌های مختلف تصفیة فاضلاب و پساب‌های صنعتی را مورد بررسی قرار می‌دهد و مسائل و مشكلات عملیّاتی واحدهای تصفیة فاضلاب را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تصفیة لجن حاصل از تصفیة فاضلاب و گندزدایی فاضلاب‌ها برای رعایت سلامت عمومی و بهداشت محیط و بازیافت فاضلاب‌ها را جهت صرفه‌جویی در مصرف آب را نیز مورد بحث جامع قرار می‌دهد لذا مطالب كتاب هم برای كاروران و كاشناسان واحدهای عملیّاتی و هم برای دانشجویان رشته‌های فنّی، اطّلاعات وسیعی را ارائه می‌دهد، به‌واقع مطالب ارائه‌شده هم به رفع معضلات واحدهای عملیّاتی می‌پردازد و هم زمینه‌های آموزش را برای كاروران شاغل در صنعت و نیز دانشجویان فراهم می‌آورد. علاقمندان می‌توانند فهرست مطالب و صفحات ابتدائی کتاب را از قسمت پیوست (سمت راست همین مطلب) ملاحظه نمایند. متقاضیان می‌توانند برای دریافت کتاب با انجمن خوردگی ایران ـ انتشارات تماس بگیرند. تلفن‌های انجمن خوردگی ایران: 8 ـ 88344287، داخلی 2، بخش انتشارات.

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر جلد کتاب
تصویر جلد کتاب
‹صفحه قبل    صفحه بعد›