مبانی خوردگی الکتروشیمیایی

مبانی خوردگی الکتروشیمیایی

تاریخ انتشار: یكشنبه، 30 تیر 1398، 11:39
5018

مترجم: دکتر احمد نوزاد (استاد تمام / شیمی تجزیه / کارشناس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای) و دکتر ایرج مرادی (دکترای / فیزیک حالت جامد / کارشناس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای) ناشر: انجمن خوردگی ایران سال چاپ: بهار 1398 قیمت: 30.000 مترجم: دکتر احمد نوزاد (استاد تمام / شیمی تجزیه / کارشناس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای) و دکتر ایرج مرادی (دکترای / فیزیک حالت جامد / کارشناس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای) ناشر: انجمن خوردگی ایران سال چاپ: بهار 1398 قیمت: 30.000 این کتاب علیرغم وجود کتاب‌های الکتروشیمایی و منابع خوردگی بسیار، از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و اینکه ترجمه آن بسیار روان، ساده و اصولی است. ضمن اینکه تمامی روش‌های جدید مطالعه خوردگی نظیر: روش‌های تشخیص ترکیبات سطحی با استفاده از بازتاب نوری، بیضی‌سنجی، طیف‌سنجی ارتعاش مولکولی، طیف‌سنجی فوتوالکترونی اشعه ایکس(XPS)، طیف‌سنجی الکترون اوژه و روش‌های میکروالکتروشیمیایی، اندازه‌گیری EIS، پیل میکروالکترود (MEC)، پیل میکروموئینی، روش‌های الکترود روبشی (SRET) و روش‌های الکترود ارتعاشی را به منظور عمق بخشیدن به تحقیقات خوردگی را ارائه نموده است. علاقمندان می‌توانند فهرست مطالب و صفحات ابتدائی کتاب را از قسمت پیوست (سمت راست همین مطلب) ملاحظه نمایند. متقاضیان از هم‌اکنون می‌توانند برای دریافت کتاب ثبت‌نام نمایند. تلفن‌های انجمن خوردگی ایران: 8 ـ 88344287، داخلی 2، بخش انتشارات. درج اولیه مطلب: 1397/11/14 بروزرسانی: 1398/04/30

حجت عباسیان