راهنمای تزریق مواد شیمیایی در واحد ـ برای کارورهای تصفیه‌خانه

راهنمای تزریق مواد شیمیایی در واحد ـ برای کارورهای تصفیه‌خانه

تاریخ انتشار: دوشنبه، 28 خرداد 1397، 16:06
3399

مترجم: مهندس محمدرضا حامدغفاریان انتشارات: انجمن خوردگی ایران نوبت و سال چاپ: اول، بهار ـ 1397 قیمت: 30000 تومان نوشته: ویلیام سی لاویر، مایکل جی بارسوتی و دیوید کی هاردی واپایش خوردگی در سامانه‌های تصفیه و انتقال آب از مهم‌ترین و گسترده‌ترین زمینه‌های دانش خوردگی است. گذشته از نوع آب تولیدی، آشامیدنی ـ شهری و یا صنعتی، هر سامانة تصفیه و انتقال آب نیازمند توجه ویژه در دو زمینه است: تنظیم و بهبود عوامل سلامت آب و دیگری واپایش میزان خورندگی آن. در بحث مربوط به آب‌‌های صنعتی توجه به رسوب‌گذاری به همراه کاهش اثر خورندگی آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخش عمده‌ای از مجموعه اقدامات مورد نیاز برای واپایش میزان خوردگی انواع آب‌ها توسط افزودن مواد شیمیایی به آن‌ها انجام می‌گردد. مواد شیمیایی دامنة گسترده‌ای از نیاز یک سامانة تصفیه و انتقال آب را در بر می‌گیرند. تنظیم میزان قلیائیت کربناتی، واپایش سختی کلسیمی و نگه‌داشتن یک باقیمانده از کلر در شبکة توزیع آب شیرین شدة دریا که برای مصارف آشامیدنی و صنعتی تولید می‌شود؛ هر سه اقداماتی برای واپایش میزان خوردگی الکتروشیمیایی، جلوگیری از رسوب و در نهایت پیشگیری از خوردگی میکروبی و تشکیل بیوفیلم در سایت تصفیه‌خانه و شبکة توزیع آب است. هر سامانة تولید و توزیع آب با توجه به منبع تأمین آب خود راهبردهایی متفاوتی برای واپایش خوردگی دارد. در مواجه با بحث‌های مربوط به مواد شیمیایی چند زمینه پیرامون تنظیم پارامترهای شیمیایی و میکروبی آب قابل طرح هستند: انتخاب و خرید مواد شیمیایی، ذخیره‌سازی، شناخت پکیج‌های تزریق مواد شیمیایی و نگه‌داشت مناسب آن‌ها، محاسبة دوز مورد نیاز برای تزریق هر ماده و در نهایت پایش عملکرد تصفیه‌خانه. کتاب حاضر حاوی اطلاعات مفیدی پیرامون زمینه‌هایی است که برشمرده شد. موضوع کتاب حاضر ارائة بحث‌های مفید در ارتباط با هر یک از موارد بالا است. بیشترین تمرکز در این کتاب بر آشنایی با انواع مختلف پکیج‌های تزریق مواد شیمیایی و روش کار با آن‌ها، محاسبات مربوط به محلول‌سازی‌ها و در نهایت ارائة ده‌ها فرمول برای محاسبه دوز مورد نیاز تزریق در جریان‌های آب فرایندی بوده است. این کتاب توسط آقای مهندس محمدرضا حامدغفاریان از اعضای برجسته انجمن خوردگی ایران به فارسی ترجمه شده است. ایشان مهندس سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی بوده‌اند و در حال حاضر مهندس ارشد سرویس‌های جانبی در فازهای 20 و 21 میدان گازی پارس جنوبی، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت ملی گاز ایران مشغول به کار هستند. در یک دهه کار حرفه‌ای در سایت‌های نفت و گاز پارس جنوبی توجه به مواردی همچون انتخاب اصولی مواد شیمیایی، محاسبة مؤثر دوز تزریق و واپایش خوردگی در سامانه‌های آب سرلوحة کار ایشان بوده و از این نظر فردی حرفه‌ای محسوب می‌شوند. ایشان در حال حاضر عضو کمیتة مواد شیمیایی، عضو کمیتة فنی بازرگانی و عضو کمیتة راهبردی خوردگی در مجتمع گاز پارس جنوبی هستند. امید است کتاب برای کارورهای مجتمع‌های تصفیه‌خانة آب شهری، آب‌های صنعتی و همچنین مجموعه سرویس‌های جانبی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مفید واقع شود. همچنین کتاب حاوی اطلاعات مفیدی برای انتخاب و ذخیره‌سازی مواد شیمیایی از نقطه نظرهای فنی و حقوقی است که برای دیپارتمان‌های خرید و تأمین کالا در مجموعه‌های بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی مفید خواهد بود.

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر پشت جلد کتاب
تصویر پشت جلد کتاب
تصویر روی جلد
تصویر روی جلد
‹صفحه قبل    صفحه بعد›