بیستمین کنگره ملی خوردگی ایران ـ گزارش برگزاری

بیستمین کنگره ملی خوردگی ایران ـ گزارش برگزاری

تاریخ انتشار: سه شنبه، 10 اسفند 1400، 17:16
8737

گزارش برگزاری بیستمین کنگره ملی خوردگی بسمه تعالی بیستمین کنگره ملی خوردگی ایران از تاریخ 3 ال 5 اسفند 1400 با موفقیت برگزار گردید. کارگاههای آموزشی کنگره در روزهای 1 و 2 اسفند اراِئه شدند. افتتاحیه کنفرانس با سخنرانی ریاست محترم دانشگاه شروع گردید که جناب آقای دکتر سلحشور در سخنرانی خود به اهمیت امر پژوهش، حساسیت رشته ایمنی و بازرسی فنی و نقش پر رنگ انجمن خوردگی در برگزاری نشست‌های تخصصی پرداختند. در ادامه ریاست محترم انجمن خوردگی و دبیرعلمی کنگره سخنرانی نمودند. جناب آقای دکترگلعذار، ریاست محترم انجمن به تشریح فعالیت‌های انجمن پرداختند. جناب آقای دکتر فرزام، دبیر علمی کنگره شرح کار کنگره بیستم را اراِئه دادند و اینکه از 111 مقاله دریافتی 33 مقاله بصورت شفاهی و 55 مقاله بصورت پوسترپذیرفته شدند. سخنران بعدی جناب آقای مهندس دانشی، مدیرعامل محترم شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به جایگاه ویژه اداره خوردگی فلزات و بازرسی فنی پرداخته، اهمیت داشتن مهندسان و کارشناسان برجسته با ویژگی‌های اخلاق مهندسی، دانشگاه صنعت نفت را ممتاز و همجوار با صنعت نفت دانستند. جناب آقای مهندس عذاری، مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان طی ایراد سخنرانی تخصصی خویش به نکته مهم داشتن حسابدار و ممیز صنعتی پرداختند. کنگره با بازدید از سایت پوسترها ادامه یافت. در این کنگره 3 روزه در کنار 16 کارگاه آموزشی: 15 سخنرانی کلیدی و تخصصی، 33 مقاله حضوری و 6 میزگرد تخصصی ارائه شدند. در مراسم اختتامیه، ریاست محترم دانشکده نفت آبادان (شهید تندگویان) جناب آقای دکتر متوسل به اهمیت این کنگره و رشته ایمنی و بازرسی فنی پرداختند. سپس نایب رئیس انجمن خوردگی، جناب آقای دکتر دهکردی از دانشگاه صنعت نفت و عوامل کنگره تشکر و قدردانی نمودند. جناب آقای دکتر اسکندری دبیر محترم اجرایی بیستمین کنگره ملی خوردگی، مراحل اجرایی کنگره را بر شمرده از کلیه همکاران، دانشجویان و عوامل اجرایی کنگره قدردانی نمودند. جناب آقای دکتر دهکردی نایب رئیس انجمن خوردگی، جناب آقای دکتر فرزام را بعنوان پیشکسوت خوردگی در این کنگره معرفی نمودند. در پایان جناب آقای دکتر فرزام ضمن تشکر از کلیه همکاران و دست اندرکاران و پس از قرائت قطعنامه پایانی کنگره، اسامی پنج مقاله برتر را اعلام نمودند.

دبیرخانه مرکزی کنگره (انجمن خوردگی ایران)
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
پوستر
پوستر
‹صفحه قبل    صفحه بعد›