پانزدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

پانزدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تاریخ انتشار: سه شنبه، 6 آبان 1393، 16:19
تاریخ برگزاری: سه شنبه، 29 مهر 1393
6454

زمان برگزاری پانزدهمین کنگره ملی خوردگی در هفته دوم خرداد به صورت قطعی به تایید اعضای محترم هیات مدیره انجمن خوردگی ایران رسید. طی مکاتبات بسیاری که با مراکز و پژوهشگاه‌های مختلف در تهران به عمل آمد، خرداد ماه 1393 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران موافقت خود را در خصوص همکاری در برگزاری کنگره فوق اعلام نمودند. پس از آن پوستر و فراخوانهای مختلف از سوی انجمن خوردگی ایران و سایت اختصاصی کنگره جهت دریافت مقالات که راه اندازی شد. اعلام پذیرش مقاله تا تاریخ 31 مرداد اعلام شده بود اما به دلیل استقبال نویسندگان، زمان دریافت مقالات تا هفت شهریور تمدید شد و در تاریخ 20 شهریور اعلام نتایج صورت گرفت. از میان بیش از 170 که به این کنگره ارسال شده بود با توجه به نظر داوران و متخصصان 100 مقاله بصورت پوستر و 50 مقاله بصورت ارایه انتخاب گردید. طی دو روز برگزاری کنگره چند نشست تخصصی و علمی در زمینه پوشش، مطالعات موردی و یک نوبت هم در خصوص واژه گزینی زبان فارسی برگزار گردید. انجمن خوردگی ایران مدت پنج سال است در این خصوص با فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری نموده و واژه‌های فارسی را جایگزین واژه‌های مختلف بیگانه نموده و تاکنون بیش از 400 واژه به زبان فارسی ترجمه شده است. شرکتهای مختلفی حامی این کنگره بوده اند از جمله: شرکت برنا الکترونیک- شرکت خطوط لوله توانا- گروه صنعتی شیمیایی ریف ایران – شرکت رسوبگیری و شرکت خارجی متری کور از جمله شرکتهایی بودند که علاوه بر حضور در نمایشگاه به عنوان حامی این کنگره نقش داشته اند که این انجمن از همکاری صمیمانه و بی دریغ تک تک آنها قدردانی می نماید. نمایشگاه جانبی این کنگره متشکل از 27 شرکت در زمینه‌های مرتبط با خوردگی حضور داشتند: شرکت برناالکترونیک و برنا گداز- شرکت رسوبگیری- گروه صنعتی شیمیایی ریف ایران- شرکت نیک محضر اسپادانا- شرکت پایش صنعت نوین- پویشیار- صبا شیمی آریا- پالاینده آب- فرآیند کنترل- روناس- آروین دانش آرین- مترا- هیدروپارس-رنگ جوتن- ایبک- امداد عمران گستر پارس- خطوط لوله توانا- پایش خوردگی یکان- آزمونه فولاد- آرتین نانو فنآوری- دانشیارکاوش- پوشش لوله سلفچگان- رنگ مکث- زنگ آزمون – پتونیا و شرکت خارجی متری کور که در نمایشگاه جانبی این کنگره شرکت داشته اند. این کنگره محل مناسبی برای ارایه فعالیتها و خدمات شرکتها بود که سه شرکت توانا، برنا و پالاینده آب در روز دوم اقدام به برپایی سه کلاس با حضور تعدادی از شرکت کنندگان دایر گردید. در همین نمایشگاه غرفه انجمن خوردگی ایران نیز اقدام به معرفی و فروش کتابهای مختلف در این زمینه که توسط اعضای انجمن و هیات مدیره چاپ و تکثیر شده بود نمود. این کنگره میزبان چند مهمان خارج از ایران از جمله آقای مهندس مسعود دبیری و آقای پرفسور کنعانی و آقای دکتر لارس وندلبن نیلسن از کشور دانمارک بودند که در اختتامیه این کنگره از این عزیزان و حضورشان قدردانی به عمل آمد. طبق روال هر کنگره یک روز آن اختصاص به برگزاری کارگاههای آموزشی داشت. که این کارگاههای کنگره در روز اول آبان 1393 با شش کارگاه مختلف برگزار گردید.

کلمات کلیدی: کنگره، خوردگی، 1393