تدوین پنج استاندارد ملی توسط انجمن خوردگی ایران

تدوین پنج استاندارد ملی توسط انجمن خوردگی ایران

تاریخ انتشار: یكشنبه، 31 شهریور 1398، 15:39
494

به همت کمیته استاندارد انجمن خوردگی ایران در سال ۱۳۹۷ پنج استاندارد ملی در زمینه خوردگی و حفاظت فلزات تدوین شد که اخیراً در تارنمای سازمان ملی استاندارد ایران منتشر شد. استاندارد ملی ایران به شماره INSO/ISO 15257 با عنوان "حفاظت کاتدی ـ سطوح شایستگی اشخاص حفاظت کاتدی ـ اصول طرح گواهی کردن" با تصویب کمیته ملی سازمان ملی استاندارد ایران منتشر شده است. این استاندارد سطوح مختلف شایستگی اشخاص در زمینه حفاظت کاتدی را تعریف و شایستگی‌های لازم برای اخذ این سطوح را تعیین می‌کند. همچنین در این استاندارد شرایط اخذ گواهی‌نامه و نحوه آزمون‌های حفاظت کاتدی جهت صدور گواهی‌نامه مشخص شده است. رئیس کمیسیون فنی این استاندارد آقای دکتر دهکردی، رئیس انجمن خوردگی ایران و دبیر تدوین آقای مهندس نجمی عضو هیات مدیره انجمن خوردگی ایران می‌باشند. همچنین استانداردهای زیر در زمینه آزمون‌های آندهای MMO و مقاومت به روی‌زدایی آلیاژهای مس تدوین شده است:

ردیفعنوان استاندارددبیر استانداردشماره ملی استاندارد
1روش آزمون تسریع شده تعیین طول عمر آندهای اکسید فلزی مخلوط (MMO) برای حفاظت کاتدی ـ قست۱: کاربرد در بتنآقای مهندس نجمی15818-1
2روش آزمون تسریع شده تعیین طول عمر آندهای اکسید فلزی مخلوط (MMO) برای حفاظت کاتدی ـ قسمت۲: کاربرد در خاک‌ها و آب‌های طبیعیآقای مهندس ماسوری15818-2
3خوردگی فلزات و آلیاژها ـ تعیین مقاومت به روی‌زدایی آلیاژهای مس حاوی روی ـ قسمت ۱: روش آزمونخانم مهندس دانشور8863-1
4خوردگی فلزات و آلیاژها ـ تعیین مقاومت به روی‌زدایی آلیاژهای مس حاوی روی ـ قسمت 2: معیارهای ارزیابیخانم مهندس دانشور8863-2

در تدوین این استانداردها متخصصین و شرکت‌های فعال در زمینه حفاظت‌کاتدی و بازرسی فنی مشارکت داشتند که اسامی آنها در فهرست اعضای کمیسیون فنی استاندارد ثبت شده است. انجمن خوردگی ایران از همکاری ایشان کمال تشکر را دارد. درج مطلب: 1398/06/12 بروزرسانی: 1398/06/31