اطلاعیه مشارکت شرکت‌های حقوقی  با کمیته استاندارد انجمن خوردگی

اطلاعیه مشارکت شرکت‌های حقوقی با کمیته استاندارد انجمن خوردگی

تاریخ انتشار: سه شنبه، 10 اسفند 1395، 10:14
13511

اطلاعیه مشارکت شرکت‌های حقوقی با کمیته استاندارد انجمن خوردگی ایران در حوزه تدوین استانداردهای ایزو در زمینه خوردگی ـ کمیته فنی متناظر ایزو ISIRI/ISO/TC156 احتراما ضمن ارسال یک نسخه از گزارش سالیانه دبیرخانه ایزو در خصوص کمیته فنی خوردگی فلزات و آلیاژها‌ ISO/TC156، به استحضار می‌رساند انجمن خوردگی (به نمایندگی از کشور ایران) از سال 1391 در کمیته فنی خوردگی فلزات و آلیاژها ISO/TC156 عضو می‌باشد، لذا کلیه استانداردهای ایزو در مراحل مختلف تدوین و بازبینی دوره‌ای، جهت اعلام رای و نظرات کارشناسی به این کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC156 ارسال می‌شود. با عنایت به اینکه از سال 1392، ایران به‌عنوان عضو فعال این کمیته در ایزو پذیرفته شده است لذا گردآوری و انعکاس نظرات فنی و کارشناسی متخصصان ایرانی در رابطه با تدوین و تجدید نظر استانداردهای مربوط به حوزه خوردگی و پیشنهاد تدوین استانداردهای جدید در این زمینه از وظایف این کمیته و کارگروه‌های مربوطه می‌باشد. در همین راستا و با توجه به مصوبه جدید کمیته استاندارد انجمن خوردگی، از شرکت‌های علاقه‌مند به همکاری دعوت می‌گردد با تکمیل فرم پیوست (سمت راست همین صفحه)، درخواست خود را جهت عضویت و یا ریاست کارگروه‌های کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC156 تا تاریخ 95/12/25، از طریق نمابر ارسال نمایند.

ابراهیم حشمت دهکردی رئیس کمیته استاندارد و سیستم‌های کیفیت انجمن خوردگی ایران کمیته استاندارد انجمن خوردگی ایران درج مطلب: حجت عباسیان
اخبار کارگروه تدوین استاندارد ملی
□ تبلیغات