'گزارش برگزاری جلسه هم اندیشی "تدوین استاندارد اصول کلی مواد مقاوم در برابر ترک خوردگی "

'گزارش برگزاری جلسه هم اندیشی "تدوین استاندارد اصول کلی مواد مقاوم در برابر ترک خوردگی "

تاریخ انتشار: سه شنبه، 1 بهمن 1392، 13:02
3434

جلسه هم اندیشی تدوین استاندارد – اصول کلی مواد مقاوم در برابر ترک خوردگی در تاریخ دوشنبه 30 دی ماه در محل انجمن خوردگی ایران و با حضور نمایندگان انجمن خوردگی ایران، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت نفت فلات قاره، نماینده شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرکت مهندسی و توسعه گاز و نمایندگان شرکت نورد و لوله صفا بعنوان تولید کننده برگزار گردید. در این جلسه پیرامون تدوین استاندارد انتخاب مواد در محیط‌های حاوی هیدروژن سولفید در تولید نفت و گاز بحث و تبادل نظر گردید. این جلسه راس ساعت 14 آغاز و تا ساعت 17 بطول انجامید که در پی آن و با توجه به پایان نیافتن مباحث مربوط به موضوع مقرر گردید جلسه هم اندیشی دیگری در همین راستا برگزار گردد.

عاطفه دانشور
کلمات کلیدی: 'گزارش برگزاری جلسه هم اندیشی "تدوین استاندارد اصول کلی مواد مقاوم در برابر ترک خوردگی "
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
عکس 1
عکس 1
عکس 2
عکس 2
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
اخبار کارگروه تدوین استاندارد ملی
□ تبلیغات