گزارش سه ماهه کارگروه تدوین استانداردهای ملی- کمیته استاندارد انجمن خوردگی ایران

گزارش سه ماهه کارگروه تدوین استانداردهای ملی- کمیته استاندارد انجمن خوردگی ایران

تاریخ انتشار: شنبه، 11 آبان 1392، 12:29
3130

گزارش عملکرد کارگروه تدوین استاندارد ملی (مرداد، شهریور و مهرماه 92) کارگروه تدوین استاندارد ملی که زیر مجموعه کمیته استاندارد انجمن خوردگی ایران است در سه ماه اخیر اقدام به ثبت درخواست تدوین 8 استاندارد ملی نموده است که از این بین 2 استاندارد پس از عقد قرارداد با اداره استاندارد، درحال تدوین می باشد. سه استاندارد بعلت در دست تدوین بودن حذف و مورد تایید اداره استاندارد قرار نگرفتند و مابقی در حال بررسی در اداره استاندارد می‌باشند. استانداردهای پیشنهادی بر اساس ترجمه از استانداردهای ISO، NACE، EN و BS پیشنهاد شده‌اند. استانداردهای ثبت شده در جدول پیوست قابل مشاهده است. کارگروه تدوین استاندارد ملی از کلیه علاقه مندان به مشارکت در زمینه تدوین استاندارهای ملی ایران دعوت می‌کند تا در این زمینه با انجمن همکاری نموده و در زمینه نیازسنجی، پیشنهاد استاندارد و ترجمه در این زمینه ما را یاری دهند. جهت تماس با کارگروه می‌توانید از طریق تماس با شماره 8-88344287 (داخلی 7) و یا ارسال ایمیل به آدرس standard@ica.ir اقدام نمایید. قابل ذکر است کمیته فرعی تدوین استانداردهای ملی-کمیته استاندارد و سیستم‌های کیفیت انجمن خوردگی ایران با توجه به به دارا بودن پروانه حقوقی تدوین استانداردهای ملی، امکان تدوین استانداردهای ملی در قالب قراردادهای حقوقی با سازمان ملی استاندارد ایران را دارد.

احسان صائب نوری- رئیس کارگروه تدوین استانداردهای ملی ایران
کلمات کلیدی: گزارش کارگروه تدوین استانداردهای ملی کمیته استاندارد انجمن
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
جدول
جدول
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
اخبار کارگروه تدوین استاندارد ملی
□ تبلیغات