سومین جلسه هم اندیشی استاندارد مواد مورد استفاده در محیط‌های حاوی سولفید هیدروژن (H2S) در تولید نفت وگاز

سومین جلسه هم اندیشی استاندارد مواد مورد استفاده در محیط‌های حاوی سولفید هیدروژن (H2S) در تولید نفت وگاز

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 7 خرداد 1393، 11:06
3564

سومین جلسه هم اندیشی تدوین پیش نویس استاندارد "مواد مورد استفاده در محیط‌های حاوی سولفید هیدروژن (H2S) در تولید نفت وگاز" با همکاری شرکت نورد و لوله صفا برگزار گردید. در این جلسه که از ساعت 9 صبح تا 15 روز 20 فروردین در محل شرکت نورد و لوله صفا برگزار گردید، قسمت سوم استاندارد مواد مورد استفاده در محیط‌های حاوی سولفید هیدروژن (H2S) در تولید نفت وگاز تائید نهایی قرار گرفت. در این جلسه نمایندگان شرکت‌های نفت و گاز پارس، شرکت نفت فلات قاره، شرکت مهندسی و توسعه گاز، شرکت نورد و لوله صفا، شرکت آزمونه فولاد، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت پتروآهن فردوس و انجمن خوردگی ایران حضور داشتند.

دانشور
کلمات کلیدی: سومین جلسه هم اندیشی استاندارد مواد مورد استفاده در محیط‌های حاوی سولفید هیدروژن
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر 1
تصویر 1
تصویر 2
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 4
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
اخبار کارگروه تدوین استاندارد ملی
□ تبلیغات