مجله زنگ ـ شماره 70 ـ پاییز 1396

مجله زنگ ـ شماره 70 ـ پاییز 1396

تاریخ انتشار: شنبه، 23 دی 1396، 13:43
492

هفتادمین شماره فصلنامه علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط انجمن خوردگی ایران آماده انتشار شد. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر جابر نشاطی سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی در این شماره از فصلنامه مطالب زیر منتشر شده است: مطلب در حال بروزرسانی می‌باشد...

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: مجله، زنگ، خوردگی، انجمن
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر جلد مجله زنگ ـ شماره 70 ـ پاییز 1396
تصویر جلد مجله زنگ ـ شماره 70 ـ پاییز 1396
‹صفحه قبل    صفحه بعد›