مجله زنگ ـ شماره 75، زمستان 1397

مجله زنگ ـ شماره 75، زمستان 1397

تاریخ انتشار: یكشنبه، 22 دی 1398، 15:19
1853

شماره هفتاد و پنجمین شماره فصلنامه علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط انجمن خوردگی ایران به‌صورت دیجیتالی منتشر شد. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر ابراهیم حشمت‌دهکردی سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی در این شماره از فصلنامه مطالب زیر منتشر شده است: □ سخن آغازین، دکتر ابراهیم ‌حشمت‌ دهکردی، رئیس انجمن خوردگی ایران □ گزارش برگزاری اولین هفته خوردگی ایران □ تریبون صنعت ـ مصاحبه با آقای مهندس فرنام عطامهر، مؤسس شرکت Farnam Oil & Gas مالزی و شرکت فرنام پترولیوم آسیا در ایران □ مقاله ـ بررسی امپدانس الکتروشیمیایی پوشش نانوساختار نیترید تیتانیوم اعمال شده بر روی سطح آلومینیوم 7075 علی شانقی*، هادی مرادی □ دنیای خوردگی ـ واژه‌های خوردگی و حفاظت فلزات ـ معرفی کتاب ـ روی خط اینترنت ـ همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و رویدادهای مهم □ بیشتر بدانیم ـ خوردگی در صنایع ◄ بررسی علل خوردگی و تخریب شیرهای شناور (فلوتر) مورد استفاده در منابع انبساط ● میلاد قمری*، ساسان ولاشجردی فراهانی، یحیی جافریان ـ بازرسی و پایش خوردگی ◄ مطالعه رفتار خوردگی فولاشدهای X65، X70 و X80 در محیط خورندۀ شبیه‌سازی شده گاز ورودی به پالایشگاه شرکت پالایش گاز پارسیان ● یارالله برهانی، محمد حسین همتی* ـ پرونده ویژه ◄ بررسی رفتار الکتروشیمیایی فولاد زنگ نزن 321 در نسبت‌های مختلف اتیلن گلیکول و آب ● فرزاد بنی اسد آزاد*، ساناز صادقی، ایمان دانایی □ اخبار انجمن ـ آموزش، تقویم آموزشی ـ اخبار انجمن ـ فهرست کتاب‌های موجود در انجمن خوردگی ایران ـ اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
 تصویر پشت جلد
تصویر پشت جلد
 تصویر روی جلد
تصویر روی جلد
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
فهرست فصلنامه‌های زنگ
□ تبلیغات