مجله زنگ ـ شماره 77، تابستان 1398

مجله زنگ ـ شماره 77، تابستان 1398

تاریخ انتشار: شنبه، 28 تیر 1399، 16:42
7418

هفتاد و هفتمین شماره فصلنامه علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط انجمن خوردگی ایران به‌صورت دیجیتالی منتشر شد. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر ابراهیم حشمت‌دهکردی سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی در این شماره از فصلنامه مطالب زیر منتشر شده است: □ سخن آغازین، مهندس احمدرضا بحرانی، عضو هیئت مدیره انجمن خوردگی ایران و سردبیر نشریه □ مقاله خوردگی ناشی از CO2 فولاد API 5L X52 در حضور رسوب کربناتی در محیط گاز مرطوب شیما بخرد، مهدی جاویدی □ دنیای خوردگی ـ واژه‌های خوردگی و حفاظت فلزات ـ معرفی کتاب ـ روی خط اینترنت ـ همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و رویدادهای مهم □ بیشتر بدانیم ـ بازدارنده‌های خوردگی اثر غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی کربن استیل در محلول سدیم کلرید ● امیر محققی، رضا عارفی‌نیا ـ پوشش بررسی پوشش نیترید آهن روی آلیاژ CK45 اعمال شده به روش پلاسمای برق‌کافی نیتریدی (PEN) ● احسان محمودی، چنگیز دهقانیان، حسن فرهنگی ـ خوردگی در صنایع بررسی علل تخریب و شکست تسمه‌های فلزی (آند MMO) مورد استفاده در خاک ● رضا مهدی‌زاده، ساسان ولاشجردی فراهانی، یحیی جافریان □ اخبار انجمن ـ آموزش، تقویم آموزشی ـ اخبار انجمن ـ فهرست کتاب‌های موجود در انجمن خوردگی ایران ـ اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر پشت جلد
تصویر پشت جلد
تصویر روی جلد
تصویر روی جلد
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
فهرست فصلنامه‌های زنگ
□ تبلیغات