فصلنامه زنگ - شماره 64 - بهار 1395

فصلنامه زنگ - شماره 64 - بهار 1395

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 20 مرداد 1395، 15:38
1721

شصت و چهارمین شماره مجله علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط انجمن خوردگی ایران آماده انتشار شد. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دكتر جابر نشاطی سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی در این شماره از فصلنامه مطالب زیر منتشر شده است: □ سخن آغازین □ مصاحبه اختصاصی □ مقاله‌ها ـ مکانیزم خوردگی پوشش‌های هوشمند خود ترمیم شونده حاوی مخازن فعال در ابعاد نانو ـ بررسی شیف سنتزشده N,N-bis (3Hydroxybenzaldehyde)-1,3-propandiimine برای جلوگیری از خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط M HCl 1 □ دنیای خوردگی ـ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـ واژه‌های خوردگی و حفاظت فلزات ـ معرفی کتاب ـ روی خط اینترنت ـ فهرست مقاله‌های مجله MP □ بیشتر بدانیم ـ پوشش ـ خوردگی در صنایع ـ پوشش □ اخبار انجمن ـ آموزش ـ اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران ـ فهرست کتاب‌های موجود در انجمن ـ فراخوان و گزارش ـ اعضاء جدید انجمن آماده‌سازی این شماره از مجله خیلی به طول انجامید. در جمع آوری و داوری مقاله‌ها و مطالب، ملاحظات علمی و اندیشه در دستور کار انجمن می‌باشد. برای دست‌یابی به یک واژه و جمله درست، گاهی چند بار جمله بندی‌ها عوض می‌شود، و این کارها چقدر وقت گیر هستند و البته اجتناب ناپذیر. برای جلوگیری از خطاهای علمی و ادبی از دوستان و داوران بسیاری کمک گرفته می‌شود و آن‌ها نیز صمیمانه درخواست انجمن را برای روخوانی، اصلاحات و ارایه نظرات خود پذیرفته‌اند. لذا از تمامی آن‌ها از صمیم قلب سپاسگزاری می‌گردد. ضمن اینکه از تمامی مشترکین و اعضای محترم بدلیل دیرکرد در ارسال این شماره عذرخواهی می‌شود. امید است با ارسال مطالب علمی موجبات غنای علمی این نشریه را فراهم آورید.

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: خوردگی، نشریه، زنگ
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
1- تصویر جلد نشریه زنگ ـ شماره 54
1- تصویر جلد نشریه زنگ ـ شماره 54
2- سخن آغازین
2- سخن آغازین
شناسنامه
شناسنامه
‹صفحه قبل    صفحه بعد›